Koordinatör

Merve ERGÜNEY
Dr. Öğr. Üyesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi
Koordinatör / Bölüm Başkan Yardımcısı
Eğitim: Ph. D. 2017, Gazi Üniversitesi

Araştırma Alanları: İletişim Çalışmaları, İletişim Hukuku, Kitle İletişim Araçlarının Eğitim Amaçlı Kullanımı.
Seçilmiş Çalışmaları: Ergüney, M. (2015). Uzaktan Eğitimin Geleceği: MOOC. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 4(4), 15-22. – Çiftci, A. ve Ergüney, M. (2020). Düzeltme ve Cevap Hakkında Yeni Gelişmeler: Sinema Filmlerine Karşı Düzeltme ve Cevap Hakkı Kullanılabilir mi?. TYB Akademi, 10 (28), 23-55. – Ergüney, M . (2020). RTÜK’ün İnternet Denetimi: İlgili Mevzuat Üzerine Bir Değerlendirme . AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi , 11 (41) , 96-122. – Çiftci, A. ve Ergüney, M. (2020). 6112 Sayılı Kanun Bakımından AB Televizyon Mevzuatına Uyum: Yenilikler, Eksiklikler Ve Ortaya Çıkan Sorunlar, Sanem Berkün (Ed.). Sosyal Bilimlere Multidisipliner Bakış içinde (57-106 Ss.). Ankara: İksad Yayınevi. – Ergüney, M. (2020) Medya, Teknoloji ve Aile, Nazım Elmas (Ed.) Aile Kitabı içinde (171-186 ss.) Ankara: Sonçağ Akademi.
Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A219-2
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1535
Ofis Saati: Pazartesi 13:00 – 14:00
Google Akademik, YÖKSİS CV