Ofisin Görev Tanımı

• Kurumun amaç ve etkinliklerinin tanıtımını sağlamak,

• Kitle iletişim araçlarında yer alan, üniversite ile ilgili haberlerin takibini ve tespitini yapmak,

• Kurumun görsel ve yazılı basınla olan ilişkilerini düzenlemek, kurumun etkinliklerinin, faaliyet ve hizmetlerinin basın bülteni, toplantı ve başka araçlarla kamuoyuna duyurulmasını sağlamak. Konuyla ilgili fotoğraf ve görüntüleri medya organlarına dağıtmak,

• Kamuoyundan kuruma yansıyan şikayet ve görüşleri ilgili mercilere iletmek tespit, takip ederek kamuoyunu bilgilendirmek,

• Kurumun tanıtımı amacıyla çeşitli materyaller hazırlatıp dağıtılmasını sağlamak,

• Üniversite ile ilgili haberlerin web sayfasında yayınlanmasını sağlamak,

• Rektörlük Makamının talimatları doğrultusunda brifing ve basın toplantıları düzenlemek bu amaçla gerekli organizasyonu sağlamak,

• Kurum ve kuruluşların Üniversite ile ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,

• Birimin yazışmalarını takip etmek ve yapmak ve büro hizmetleri ile ilgili çalışmaları yürütmek,

• Basın yayın organlarına ve mensuplarına ait isim ve adres listelerini düzenlemek değişiklikleri takip etmek,

• Basın yayın organlarında yer alan kurumla ilgili haberlerle ilgili kupür, resim, slayt, kaset ve elektronik her türlü veriyi temin ederek niteliklerine göre sınıflandırmak ve arşivlemek,

• Üniversitenin hizmet ve faaliyetlerini video ve fotoğraflarla tespit etmek, kullanım amaçlarına göre tasnif ve arşivlemek,

• Hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili son gelişmeleri takip ederek tedbirler almak, gerekli malzeme ve cihazları temin etmek,

• Kurumsal İnternet sayfasını ve kurumsal sosyal medya hesaplarını takip etmek, etkin kullanılmasını sağlamak,

• Birimin çalışmalarını düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, Rektörlüğün onayına sunmak,

• Rektörlük Makamı tarafından onaylanan yıllık çalışma programının uygulanmasına yönelik tedbirleri almak,

• Rektörlükçe verilecek diğer tüm medya işlerini yürütmek.